Daňové poradenství v rukou daňových poradců

Pokud potřebujete poradit s daněmi, účetnictvím nebo výší DPH, pečlivě si prostudujte službu daňového poradenství, která je nabízena všem právnickým i fyzickým osobám.

Služba daňové poradenství spočívá v poskytování právní a finanční pomoci. Jedná se především o rady v oblasti daní, odvodů, poplatků, plateb a dalších oblastí, které přímo souvisejí s daněmi. V České republice je daňové poradenství svobodnou a regulovanou profesí. Informace o tomto odvětví jsou zakotveny v zákonu č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství.

Základní informace o daňovém poradenství

Daňové poradenství je poskytování právní pomoci. Dále se poradenství zabývá i zastupováním klienta na úřadech či komunikaci s dalšími subjekty. Poradenství se poskytuje na základě právní smlouvy, která je uzavřena mezi právnickou, popř. fyzickou osobou a daňovým poradcem.

Hlavním a nejdůležitějším aspektem tohoto druhu poradenství je daňový poradce. Ten poskytuje pomoc právnickým i fyzickým osobám neboli klientům. Dále může vykonávat funkci insolvenčního správce. Daňovým poradcem je fyzická osoba, která je zapsaná v registru daňových poradců.

Co vše zahrnuje služba daňového poradenství?

Klienti nemají čas trávit dlouhé chvíle nad svými problémy vůči nepřehledným daňovým soustavám a účetním předpisům, proto své neshody řeší většinou se svými daňovými poradci.

Služby, které jsou nabízeny daňovými poradci:

  • komplexní diagnostika, která zahrnuje veškerý daňový, popř. účetní servis
  • zpracování veškerých daňových přiznání
  • pravidelný dohled nad účetnictvím
  • zastupování v daňových kontrolách a důkladná příprava podkladů k těmto kontrolám
  • řešení problémů daňových úlev a jejich slev
  • zastupování na finančních úřadech, ve zdravotních pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení
  • řešení problémů a sporů s finančními úřady
  • pomoc při velmi komplikovaných kontrolách
  • zamezení dlouhodobých daňových kontrol

Vlastnosti daňového poradce

Před samotným uzavřením smlouvy, by se měl daňový poradce co nejvíce seznámit s klientovou situací. Na základě prostudování situace by měl jednat dle svého nejlepší uvážení a rozhodnout se zdali smlouvu s vybraným klientem uzavře či nikoliv. Kvalitní poradce by měl svým zákazníkům nabízet maximální flexibilitu, zkušenosti, pevné zázemí a kvalitně odvedou práci. Dále by se měl velmi dobře pohybovat v oblasti daní a financí.

Daňový poradce musí chránit zájmy a práva svého klienta a jednat s ním čestně. Dále by měl důkladně uplatňovat vše, co pokládá za prospěšné vůči svému klientu, ale nesmí překročit právní normy. Daňový poradce by měl mít kvalifikační zkoušku. Dále se na něj přenáší vysoká odpovědnost a jeho vztah s klientem je založený na důvěře a mlčenlivosti.

Jaký je rozdíl mezi daňovým a účetním poradcem?

Pokud se ptáte, jaký je rozdíl mezi daňovým a účetním poradcem, odpověď je jednoduchá. Účetní neručí za chyby a vznik škody, naopak daňový poradce za svoji práci ručí, jelikož je jeho práce vymezena v zákonu.

Jak vybrat toho správného daňového poradce, aby splnil vaše očekávání?

Výběr poradce by měl trvat delší dobu, a neměly byste se pro konkrétního rozhodnout z hodiny na hodinu. Je důležité, abyste výběru svého daňového poradce věnovaly patřičnou pozornost. Svého poradce si můžete vybrat na internetových stránkách Komory daňových poradců a náležitě vám pomohou i jakékoliv preference (recenze) ostatních uživatelů, kteří mají osobní zkušenost s vámi vybraným poradcem.

Někteří daňoví poradci své služby fyzickým i právnickým osobám, nabízejí i online přes jejich webovou stránku, což jistě ocení lidé, kteří nemají moc času na osobní konzultaci a preferují online služby.