Jaké jsou hlavní potřeby člověka a celé společnosti?

Každá společnost má svá jasně daná pravidla a každý člověk má v tomto směru jasně dané potřeby. Pokud je pojem, který je označuje, potom je to takzvaná Maslowova pyramida. Podle té se často chováme, ale i orientujeme my všichni. Pokud v tomto směru nevíte, jak pyramida vypadá, nebo jak by vypadat měla, pojďme se podívat na její základní charakteristiku. Mezi základní potřeby každého člověka totiž patří ty fyziologické. S nimi souvisí to, co si mnohdy během našeho života ani neuvědomujeme. Jsou to třeba potřeby jako dýchání, pití, spaní, vylučování, nebo přijímání potravy. Ačkoliv nad tímto jenom málokdy přemýšlíme, je to potřeba, a to často ta nejzákladnější.

Chceme mít jistoty

Další důležitou potřebou jsou jistoty, které už souvisejí se samotnou společností jako takovou. Mezi jistoty může patřit celá řada věcí, a to ať už je to zaměstnání, zdraví, nebo také rodina. Stejně to mohou být ale i finance, nebo třeba naše bezpečí. V tomto směru je jistě zajímavé, že každý může mít dané potřeby seřazené skutečně různě a tak záleží skutečně na každé jednotlivé osobě, jak je postaveny má. Někdo má na prvním místě rodinu, jiný peníze.

S jistotami souvisí jistě potřeba lásky a sounáležitosti. Ta se odvíjí od toho, koho máme vedle sebe. Může lehce zasahovat i do předchozích potřeb, jelikož tato potřeba může souviset třeba i s rodinou. Stejně tak do ní patří také láska, ale i partnerství, nebo i běžné přátelství. Bez plnění této potřeby můžeme často trpět depresemi a být zklamáni ze života.

Hledáme obdiv druhých

Mezi další známé potřeby patří ty, které jsou spojeny s úctou a uznáním. I to každý z nás ve společnosti hledá, a to jak ve svém pracovním, tak třeba i osobním životě. Samozřejmě správnou cestou v tomto směru je vyžadovat uznání opravdu klasické. Jsou ale i osoby, které po vítězství, stejně jako po slávě touží více, než je zdrávo. I proto mohou celý svůj život podřídit pouze kariéře nebo cestě za svým snem. Poté mohou často litovat, že jim život doslova protekl mezi prsty, jelikož se nijak nerealizovali.

Máme také existenční potřeby

Mezi ty patří hlavně potřeba seberealizace, tedy kdy chceme naplnit naše schopnosti a předpoklady. To lehce souvisí právě s výše uvedeným uznáním. V rámci těchto potřeb můžeme vyhledávat třeba určitou tvořivost, stejně jako spontánnost, nebo můžeme být osobou, která se zajímá o problémy druhý a chce jim je pomáhat řešit. Stejně tak ale můžeme být člověkem, který více než cokoliv jiného řeší třeba etiku, předsudky, nebo svůj vnitřní klid. Realizovat se můžeme téměř v čemkoliv a nutno říci, že právě tato potřeba je dnes umístěna na vrcholu celé pyramidy a výrazně tak ovlivňuje společnost jako takovou. A to hlavně proto, že je zde největší prostor pro naši individualitu. Na rozdíl od potřeby fyziologických, které máme všichni naprosto stejné.