Jaké jsou nejznámější vysokoškolské tituly?

Mít před jménem, nebo také za ním vysokoškolský titul je dnes jasnou známkou velmi dobrého vzdělání. Získání některých titulů je poměrně jednoduché, u dalších je to zase složitější. Každopádně situace se má v tomto směru tak, že titulů je mnoho a ne každý se v nich dokáže vyznat. A právě v tomto směru přinášíme tento článek, který má za cíl vysokoškolské prostředí a udělování titulů zmapovat. Začneme samozřejmě titulem bakalář, který nese označení Bc., popřípadě i titulem magistr – tedy Mgr. Oba dva patří mezi nejznámější a uděluje je většina státních, ale i soukromých škol nejenom u nás.

Významné doktorské tituly

Získat lze v naší zemi ještě o něco prestižnější tituly doktorské. A ty mohou souviset nejenom s klasickou zdravotní praxí, ale mohou souviset třeba také s obchodním právem. V tomto ohledu je nejznámější titul doktor práv, který nese označení JUDr. Samozřejmě podobné označení má i titul, který se týká klasické všeobecné medicíny. Toto označení každý z nás také zcela určitě zná, jelikož je vedeno pod zkratkou MUDr. Z této zkratky poté vycházejí i další, které mohou být spojeny třeba s medicínou veterinární. Takoví lékaři se označují zkratkou MVDr. Jsou ale i tituly, které souvisí třeba se zubní medicínou. V tomto ohledu je využívána zkratka MDDr. U ní je zajímavé určitě to, že v minulosti byla zkratka zcela jiná, a to konkrétně MSDr. Dnes je však toto označení již nepoužívané a tak logicky není ani dále udělováno.

Nejenom lékaři a právníci se však mohou pyšnit doktorskými tituly. Dalším ideálním příkladem, který stojí za to zmínit, je určitě doktor pedagogiky. I zde byla v minulosti zajímavá změna. Ještě před pár lety totiž daní lidé využívali titul, který nesl označení PaedDr. Dnes je však situace jiná a tento udělován není. Byl totiž nahrazen titulem jiným, konkrétně potom titulem s označením PhDr. Zde musíme ještě říci, že tento titul se týká nejenom oblasti samotné pedagogiky, ale může se týkat také oblasti filozofie.

Získat lze také akademicko-vědecké tituly

Výše zmíněné možnosti určitě nejsou ty jediné, které v naší zemi existují a jsou nabízeny. Získat lze totiž i titul, který souvisí s oblastí akademické a vědecké. Ty získávají absolventi doktorských studijních programů, kdy jsou povinni nejenom složit zkoušky, ale musí zároveň obhájit svou disertační práci. V tomto ohledu je nejznámějším titulem prostý doktor, který je označován zkratkou Ph.D. Z ní ale mohou vycházet i zkratky různé další a různé jiné. Mezi jednu z těch konkrétních, která v tomto směru existuje také, to je doktor teologie, který je označován jako Ph.D.

Velmi známým titulem z této sekce byl také titul CSc. Jednalo se o titul, který označoval kandidáta vět. Tento titul byl ale v minulosti zrušen a neuděluje se. Podobně je to i v případě titulu, který nese označení DrSc. Jedná se o doktora věd. Ani tento titul u nás již není realizován, ačkoliv v sousedním Slovensku jeho udělování i nadále pokračuje.