Proč se cizí řeč naučíme nejlépe v zahraničí?

Je mnoho lidí, kteří touží naučit se cizí řeč. V tomto směru samozřejmě dominují světové jazyky, jako je angličtina či němčina. Dnes máme možnost učit se je na různých kurzech, či ve školách. Rozhodně to však není tak efektivní, jako pokud vyrazíme do konkrétní cizí země, kde se právě danou řečí mluví. Pojďme se společně podívat na několik hlavních důvodů, proč tomu tak je.

Jsme nuceni mluvit

Tím hlavním důvodem je rozhodně to, že jsme nuceni mluvit. Tedy abychom byli konkrétní, jinak než danou řečí se nedomluvíme. Musíme ji využívat v ochodech, při komunikaci s přáteli, ale i kdykoliv a kdekoliv jinde. Je tedy jasné, že máme potřebu nejenom mluvit více, ale také se zdokonalovat v tom, že si neustále rozšiřujeme slovní zásobu. Mimo to se často snažíme výrazně porozumět, což vede k tomu, že si necháváme některé informace ještě o něco více vysvětlit, více se na ně zaměřujeme a tím se logicky ještě zdokonalujeme.

Efektivita takových postupů je logicky mnohem větší, než pokud zůstaneme v naší rodné zemi. Některé studie dokonce uvádějí to, že se během týdne můžeme naučit tolik, co se v naší zemi naučíme za měsíc. Obecně by se dané metody daly přirovnat k situacím, kdy jsme byli malými dětmi. I to jsme se učili řeč jenom tím, že jsme ji poslouchali v našem okolí a logicky jsme se ji snažili také kopírovat. A přesně to je ten nejlepší postup, který ve směru jazykového vzdělávání funguje.

Naučíme se mluvit skutečně správně

Velkým pokrokem v cestě za správnou jazykovou výbavou je i to, že nás učí tamní rodilí mluvčí. Zatímco u nás to mohou být jenom lektoři, kteří se jazyk učili podobně jako my, v zahraničí to jsou lidé, kteří ho používají od svého narození. Logicky mají jasně zažité používání správných výrazů, stejně jako perfektně umí samotnou gramatiku, či snad dokonale umí i různé hovorové výrazy, které sice nenajdeme v učebnicích, ale naprosto běžně se používají. A i to je samozřejmě cesta k tomu, jak se naučit mluvit jak na úrovni společenské či obchodní, tak samozřejmě na úrovni naprosto běžné.

Mimo to s tím souvisí také množství daných lidí, a tak můžeme lektory více kombinovat. I to je jedno velké plus, jelikož díky tomu pochytíme třeba různé přízvuky, ale můžeme se setkat s odlišnými styly výuky. I to má jedno velké plus a to samozřejmě takové, že od každého lektora můžeme pochytit něco a celkově se tak neustále zdokonalujeme a rozšiřujeme své dovednosti. Opět si neodpustíme porovnání s naší zemí, jelikož zde jsme často omezeni pouze na jednoho jediného lektora a tak pokud nám nevyhovuje, máme smůlu a hledání toho správného je velmi těžké. O něco větší výhodu sice mají v tomto směru větší města kde je koncentrace možností vyšší, ale rozhodně nelze říci, že by to byl stav tak ideální, jako v zahraničí.