Těhotenství, genetika a vše prenatálním vyšetření

Genetika souvisí s naším vývojem už ve chvíli, kdy jsme počati a tedy nošeni v těle matky. V tomto směru má totiž právě genetika a dané predispozice největší vliv na tom jací v budoucnu můžeme být. Samozřejmě vzhledem k tomu, co vše už lékaři mohou zjistit o daném plodu, směřuje i k tomu, že mohou velmi dobrým způsobem eliminovat také případné genetické poruchy. Jedná se hlavně o různé syndromy, které mohou způsobit to, že se dítě narodí již nemocné. V tomto ohledu ale není třeba zoufat, jelikož vše mohou odhalit také takzvané prenatální testy. Těch existuje několik a tak se společně podíváme na to, jaké možnosti dnes vlastně existují.

Jaké testy mohou být využívané?

Pokud budeme konkrétní, je třeba zmínit několik různých prenatálních testů, které mohou pomoci k odhalení případné genetické vady. Tím nejznámějším testem, který vůbec existuje, je určitě prvotrimestrální screening, který funguje na základě krevních odběrů. Spolu s nimi je dále využíván také ultrazvuk, a to nikoliv klasický, ale specializovaný. V tomto ohledu je cílem zjištění, zda dítě nebude trpět nemocí, která je známá jako Downův syndrom. Jedná se o určitý druh postižení, které se lékaři snaží co nejvíce eliminovat. Je potřeba počítat s tim, že prenatální vyšetření může stát i 1 500 korun českých.

Dalším testem, který souvisí s genetikou je i ten, který je spojený s konzultací u genetika. To je doporučováno všem ženám, které jsou starší 45 let. Základem tohoto testu je i takzvaná amniocentéza, což je odběr plodové vody, která je následně v laboratorních podmínkách také zkoumána a dochází taktéž ke zjištění toho, zda dítě nebude trpět některou z genetických vad. Co je u tohoto testu poměrně zajímavé, to je jeho velká rizikovost a tak není vždy aplikován.

Posledním známým a využívaným testem je také takzvaný velký genetický ultrazvuk. Toho je využíváno ve dvacátém týdnu těhotenství a během něho dochází hlavně k tomu, aby se zjistilo, zda dítě nebude mít poškozené srdce, popřípadě nebude mít poškozený mozek. I to mohou být genetické problémy, které se tímto způsobem velmi dobře a efektivně odhalí.

Je to jenom test

Co je důležité vědět, to je fakt, že ne každý test je skutečně stoprocentní a můžeme se na něho spolehnout. Ačkoliv metody jsou stále lepší, ne vždy je výsledek opravdu jasný a dá se na něho spolehnout. S tím poté souvisí třeba to, že výsledky testů mohou být pro matku stresující, což samozřejmě vede i k tomu, že těhotenství neprobíhá dle představ. Zvláště výrazně stresující může být období spojené s tím, kdy je test neurčitý a tak nelze ani prokázat, ani stoprocentně zavrhnout případné poškození. I proto se mnohé matky chtějí testů, raději vyhnout, stejně jako nedávají na slova lékaře a nejdou cestou jeho doporučení. My v naší redakci jsme však zajedno v tom, že lékař je zkrátka skutečným odborníkem a tak bychom měli na jeho zkušenosti a znalosti dát ve všech případech. On totiž na rozdíl od nás nemusí být ovlivněný mnoha emocemi.