Category: Vzdělávání

Daňové poradenství v rukou daňových poradců

Pomoc daňového poradce

Pokud potřebujete poradit s daněmi, účetnictvím nebo výší DPH, pečlivě si prostudujte službu daňového poradenství, která je nabízena všem právnickým i fyzickým osobám.

Služba daňové poradenství spočívá v poskytování právní a finanční pomoci. Jedná se především o rady v oblasti daní, odvodů, poplatků, plateb a dalších oblastí, které přímo souvisejí s daněmi. V České republice je daňové poradenství svobodnou a regulovanou profesí. Informace o tomto odvětví jsou zakotveny v zákonu č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství.

Základní informace o daňovém poradenství

Daňové poradenství je poskytování právní pomoci. Dále se poradenství zabývá i zastupováním klienta na úřadech či komunikaci s dalšími subjekty. Poradenství se poskytuje na základě právní smlouvy, která je uzavřena mezi právnickou, popř. fyzickou osobou a daňovým poradcem.

Hlavním a nejdůležitějším aspektem tohoto druhu poradenství je daňový poradce. Ten poskytuje pomoc právnickým i fyzickým osobám neboli klientům. Dále může vykonávat funkci insolvenčního správce. Daňovým poradcem je fyzická osoba, která je zapsaná v registru daňových poradců.

Co vše zahrnuje služba daňového poradenství?

Klienti nemají čas trávit dlouhé chvíle nad svými problémy vůči nepřehledným daňovým soustavám a účetním předpisům, proto své neshody řeší většinou se svými daňovými poradci.

Služby, které jsou nabízeny daňovými poradci:

  • komplexní diagnostika, která zahrnuje veškerý daňový, popř. účetní servis
  • zpracování veškerých daňových přiznání
  • pravidelný dohled nad účetnictvím
  • zastupování v daňových kontrolách a důkladná příprava podkladů k těmto kontrolám
  • řešení problémů daňových úlev a jejich slev
  • zastupování na finančních úřadech, ve zdravotních pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení
  • řešení problémů a sporů s finančními úřady
  • pomoc při velmi komplikovaných kontrolách
  • zamezení dlouhodobých daňových kontrol

Vlastnosti daňového poradce

Před samotným uzavřením smlouvy, by se měl daňový poradce co nejvíce seznámit s klientovou situací. Na základě prostudování situace by měl jednat dle svého nejlepší uvážení a rozhodnout se zdali smlouvu s vybraným klientem uzavře či nikoliv. Kvalitní poradce by měl svým zákazníkům nabízet maximální flexibilitu, zkušenosti, pevné zázemí a kvalitně odvedou práci. Dále by se měl velmi dobře pohybovat v oblasti daní a financí.

Daňový poradce musí chránit zájmy a práva svého klienta a jednat s ním čestně. Dále by měl důkladně uplatňovat vše, co pokládá za prospěšné vůči svému klientu, ale nesmí překročit právní normy. Daňový poradce by měl mít kvalifikační zkoušku. Dále se na něj přenáší vysoká odpovědnost a jeho vztah s klientem je založený na důvěře a mlčenlivosti.

Jaký je rozdíl mezi daňovým a účetním poradcem?

Pokud se ptáte, jaký je rozdíl mezi daňovým a účetním poradcem, odpověď je jednoduchá. Účetní neručí za chyby a vznik škody, naopak daňový poradce za svoji práci ručí, jelikož je jeho práce vymezena v zákonu.

Jak vybrat toho správného daňového poradce, aby splnil vaše očekávání?

Výběr poradce by měl trvat delší dobu, a neměly byste se pro konkrétního rozhodnout z hodiny na hodinu. Je důležité, abyste výběru svého daňového poradce věnovaly patřičnou pozornost. Svého poradce si můžete vybrat na internetových stránkách Komory daňových poradců a náležitě vám pomohou i jakékoliv preference (recenze) ostatních uživatelů, kteří mají osobní zkušenost s vámi vybraným poradcem.

Někteří daňoví poradci své služby fyzickým i právnickým osobám, nabízejí i online přes jejich webovou stránku, což jistě ocení lidé, kteří nemají moc času na osobní konzultaci a preferují online služby.


Jak na úspěšný grafický design?

Jak na úspěšný grafický design?

Často si to ani neuvědomujeme, ale grafický design je všude kolem nás. Kamkoliv jdete, můžete sledovat práci nejrůznějších grafiků a kreativců. Stačí si stoupnout na zastávku městské hromadné dopravy a určitě tam najdete nějaký plakát nebo reklamu. Jste ale schopni posoudit, zda se jedná o kvalitní grafický design? V tomto oboru je těžké posoudit a přesně určit, která práce je dobrá a která je špatná, i když ta špatná asi ano. Nicméně, grafiku nemůžeme přesně změřit nebo zvážit, a o kvalitě reklamních a propagačních materiálů může rozhodovat jen to, jestli napomohli dosažení cíle. Tímto cílem může být zviditelnění, zisk a další.

Bohužel v dnešní době a v České republice řeší kreativci jeden velký problém. Jejich práce není oceněna “prostým lidem”. Proč tomu tak je? Na toto existuje jednoduchá odpověď. V ČR žije a působí nemalé množství “grafiků”, kteří si myslí, že viděli pár videí na youtube a můžou tvořit design. Bohužel to ale nestačí a jejich práce je často úsměvná, nedodržují současné standardy, odbíhají od tématu, jsou infantilní a nemají vkus. Určitě si takových “hezkých” plakátů vybavíte milion. A oni jsou právě tím hlavním problémem. Za svoji práci nechtějí moc peněz, a proto jim firmy nebo různí pořadatelé akcí zadávají práci.

Lidé jsou pak každý den obklopeni nekvalitním a nemoderním designem, jelikož tomu nerozumí, myslí si, že tak to má být, ne tak to být opravdu nemá! Bohužel, když pak vidí nějakou perfektní minimalistickou a čistou práci, kde není nějaká fosforující barva nebo nevkusná fotka, pak tento design odsuzují.

A co je vlastně v dnešní době moderní?

Nejdřív si řekneme, co moderní vůbec, ale vůbec není. Nejsou to přeplácané, pestrobarevné a odpuzující výtvory, které vidíte každý den na ulici. Budoucnost patří minimalismu a okolo něj se také všechno točí. Nemluvím jen o tiskovinách, ale myslím i webdesign a nejrůznější provedení reklam.

Tento trend frčí už nějakou dobu, ale stále si myslím, že je “IN” a dlouho ještě bude. Obracím se zpět k myšlence minimalismu, o čem je vlastně řeč? Mluvíme o jednoduché grafice a několika málo barvách. Ano, řeč je o Flat Design, pokud nevíte, co to znamená, zadejte si tuto frázi do Googlu.

Nesmíme také zapomenout na velice důležitou část každého grafického designu, kterou je typografie. Nepřijde vám zas tak důležitá? Omyl, typografie je velice důležitá, protože když není čitelný text, celá grafika je k ničemu. V současné době se klade a bude klást velký důraz na výrazné textové nadpisy a propracovanou typografii ve spojení s minimalismem. Nepředstavujte si tedy výrazné fosforující nápisy, to ne. Myslíme tím čistý a precizní font písma.

Každý je miluje, a ne, jen děti. Na pořadu dne jsou ilustrace. Dobrý ilustrátor bude v budoucnu něco jako bůh. Kvalitní ruční ilustrace jsou stále žádané a současný grafický design má pro to své nezastupitelné místo. Není se čemu divit, perfektní a originální ilustrace dokáže lépe upoutat vaši pozornost, než nevýrazná fotografie. Tím nechci říct, že v budoucnu uvidíte místo fotek samé ilustrace. Ty se musí využívat s rozvahou a rozumem, nehodí se totiž do každého projektu.

Pokud se chcete podívat na něco nového a o grafiku se zajímáte, běžte na Google a vyhledejte si pojem “skečnoutig”, to teď taky “frčí”.


Proč se cizí řeč naučíme nejlépe v zahraničí?

Proč se cizí řeč naučíme nejlépe v zahraničí?

Je mnoho lidí, kteří touží naučit se cizí řeč. V tomto směru samozřejmě dominují světové jazyky, jako je angličtina či němčina. Dnes máme možnost učit se je na různých kurzech, či ve školách. Rozhodně to však není tak efektivní, jako pokud vyrazíme do konkrétní cizí země, kde se právě danou řečí mluví. Pojďme se společně podívat na několik hlavních důvodů, proč tomu tak je.

Jsme nuceni mluvit

Tím hlavním důvodem je rozhodně to, že jsme nuceni mluvit. Tedy abychom byli konkrétní, jinak než danou řečí se nedomluvíme. Musíme ji využívat v ochodech, při komunikaci s přáteli, ale i kdykoliv a kdekoliv jinde. Je tedy jasné, že máme potřebu nejenom mluvit více, ale také se zdokonalovat v tom, že si neustále rozšiřujeme slovní zásobu. Mimo to se často snažíme výrazně porozumět, což vede k tomu, že si necháváme některé informace ještě o něco více vysvětlit, více se na ně zaměřujeme a tím se logicky ještě zdokonalujeme.

Efektivita takových postupů je logicky mnohem větší, než pokud zůstaneme v naší rodné zemi. Některé studie dokonce uvádějí to, že se během týdne můžeme naučit tolik, co se v naší zemi naučíme za měsíc. Obecně by se dané metody daly přirovnat k situacím, kdy jsme byli malými dětmi. I to jsme se učili řeč jenom tím, že jsme ji poslouchali v našem okolí a logicky jsme se ji snažili také kopírovat. A přesně to je ten nejlepší postup, který ve směru jazykového vzdělávání funguje.

Naučíme se mluvit skutečně správně

Velkým pokrokem v cestě za správnou jazykovou výbavou je i to, že nás učí tamní rodilí mluvčí. Zatímco u nás to mohou být jenom lektoři, kteří se jazyk učili podobně jako my, v zahraničí to jsou lidé, kteří ho používají od svého narození. Logicky mají jasně zažité používání správných výrazů, stejně jako perfektně umí samotnou gramatiku, či snad dokonale umí i různé hovorové výrazy, které sice nenajdeme v učebnicích, ale naprosto běžně se používají. A i to je samozřejmě cesta k tomu, jak se naučit mluvit jak na úrovni společenské či obchodní, tak samozřejmě na úrovni naprosto běžné.

Mimo to s tím souvisí také množství daných lidí, a tak můžeme lektory více kombinovat. I to je jedno velké plus, jelikož díky tomu pochytíme třeba různé přízvuky, ale můžeme se setkat s odlišnými styly výuky. I to má jedno velké plus a to samozřejmě takové, že od každého lektora můžeme pochytit něco a celkově se tak neustále zdokonalujeme a rozšiřujeme své dovednosti. Opět si neodpustíme porovnání s naší zemí, jelikož zde jsme často omezeni pouze na jednoho jediného lektora a tak pokud nám nevyhovuje, máme smůlu a hledání toho správného je velmi těžké. O něco větší výhodu sice mají v tomto směru větší města kde je koncentrace možností vyšší, ale rozhodně nelze říci, že by to byl stav tak ideální, jako v zahraničí.


Jaké jsou nejznámější vysokoškolské tituly?

Jaké jsou nejznámější vysokoškolské tituly?

Mít před jménem, nebo také za ním vysokoškolský titul je dnes jasnou známkou velmi dobrého vzdělání. Získání některých titulů je poměrně jednoduché, u dalších je to zase složitější. Každopádně situace se má v tomto směru tak, že titulů je mnoho a ne každý se v nich dokáže vyznat. A právě v tomto směru přinášíme tento článek, který má za cíl vysokoškolské prostředí a udělování titulů zmapovat. Začneme samozřejmě titulem bakalář, který nese označení Bc., popřípadě i titulem magistr – tedy Mgr. Oba dva patří mezi nejznámější a uděluje je většina státních, ale i soukromých škol nejenom u nás.

Významné doktorské tituly

Získat lze v naší zemi ještě o něco prestižnější tituly doktorské. A ty mohou souviset nejenom s klasickou zdravotní praxí, ale mohou souviset třeba také s obchodním právem. V tomto ohledu je nejznámější titul doktor práv, který nese označení JUDr. Samozřejmě podobné označení má i titul, který se týká klasické všeobecné medicíny. Toto označení každý z nás také zcela určitě zná, jelikož je vedeno pod zkratkou MUDr. Z této zkratky poté vycházejí i další, které mohou být spojeny třeba s medicínou veterinární. Takoví lékaři se označují zkratkou MVDr. Jsou ale i tituly, které souvisí třeba se zubní medicínou. V tomto ohledu je využívána zkratka MDDr. U ní je zajímavé určitě to, že v minulosti byla zkratka zcela jiná, a to konkrétně MSDr. Dnes je však toto označení již nepoužívané a tak logicky není ani dále udělováno.

Nejenom lékaři a právníci se však mohou pyšnit doktorskými tituly. Dalším ideálním příkladem, který stojí za to zmínit, je určitě doktor pedagogiky. I zde byla v minulosti zajímavá změna. Ještě před pár lety totiž daní lidé využívali titul, který nesl označení PaedDr. Dnes je však situace jiná a tento udělován není. Byl totiž nahrazen titulem jiným, konkrétně potom titulem s označením PhDr. Zde musíme ještě říci, že tento titul se týká nejenom oblasti samotné pedagogiky, ale může se týkat také oblasti filozofie.

Získat lze také akademicko-vědecké tituly

Výše zmíněné možnosti určitě nejsou ty jediné, které v naší zemi existují a jsou nabízeny. Získat lze totiž i titul, který souvisí s oblastí akademické a vědecké. Ty získávají absolventi doktorských studijních programů, kdy jsou povinni nejenom složit zkoušky, ale musí zároveň obhájit svou disertační práci. V tomto ohledu je nejznámějším titulem prostý doktor, který je označován zkratkou Ph.D. Z ní ale mohou vycházet i zkratky různé další a různé jiné. Mezi jednu z těch konkrétních, která v tomto směru existuje také, to je doktor teologie, který je označován jako Ph.D.

Velmi známým titulem z této sekce byl také titul CSc. Jednalo se o titul, který označoval kandidáta vět. Tento titul byl ale v minulosti zrušen a neuděluje se. Podobně je to i v případě titulu, který nese označení DrSc. Jedná se o doktora věd. Ani tento titul u nás již není realizován, ačkoliv v sousedním Slovensku jeho udělování i nadále pokračuje.